Naše třídy

Naše Mateřská škola Klobouky u Brna se nachází ve středu města, kde je součástí budovy Městské střední odborné školy. Pro naše účely je zde vyhrazeno první patro a přízemí s vlastním vchodem, kde se nachází tři věkově smíšené třídy, které jsou dle svého názvu barevně laděny – Žlutá, Červená a Modrá. Na detašovaném pracovišti, které je součástí Základní školy Klobouky u Brna, se nachází naše poslední třída – Bílá.

Zaměstnanci MŠ

Ředitelka: Alena Potůčková
Zástupkyně ředitelky: Lenka Petříčková a Ing. Bc. Pavlína Kordiovská

Pedagogové v jednotlivých třídách:

Žlutá třída: Alena Potůčková, Marta Petulová a Barbora Štáblová
Červená třída: Ing. Bc. Pavlína Kordiovská, Andrea Punčochářová a Lenka Tumová
Modrá třída: Jana Urbánková, Pavlína Šťavíková a Vlasta Němcová
Bílá třída: Lenka Petříčková, Jana Poláková a Radka Strachoňová

Účetní

Lic. Veronika Šklíbová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Alena Straubová, advokátka
Smetanova 8, CZ-602 00 Brno
tel. +420/541 556 155
email: office@akstraubova.cz


Scroll to Top